ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC
ทัศนศึกษา โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสัญจร ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเร…

แนะแนวการเลือกสาขา โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ กิจกรรม

กิจกรรมการแนะแนวการเลือกสาขา ระดับชั้น ปวช.1 “วันที่ 8 กันยายน 2559”

กิจกรรมการแนะแนวการเลือกสาขา ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 เพื่อแนะแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสา…

13963087_1036698176425974_4271118137049815546_o กิจกรรม

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพร 12 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพร 12 สิงหาคม 255…