ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

กิจกรรม

IMG_8570 กิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32

นักศึกษาและคณะอาจารย์ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยธนบุร…

IMG_6338 กิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ณ โร…

ลูกเสือจิตอาสา_๑๗๑๐๒๕_0005 กิจกรรม

ลูกเสือจิตอาสา

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ในก…