ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

กำหนดการรับประกาศนียบัตร

ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับประกาศนียบัตร
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จบการศึกษา

เลื่อนกำหนดการจากเดิม เป็นวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 6

โดยท่านประธานในพิธี ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ขอให้นักศึกษาที่เข้ารับประกาศนียบัตรมารายงานตัว
ในเวลา 8.30 น. หากมีกำหนดการเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

(สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก อ.ที่ปรึกษา ของนักศึกษา)