ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

ทางฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1-2 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน และเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

วิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
*ระดับชั้น ปวช.1
1. 2-4 เม.ย. 61 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
2.17-19 เม.ย. 61 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3. 20,23-24 เม.ย. 61 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
4. 25-27 เม.ย. 61 เพศวิถีศึกษา

*ระดับชั้น ปวช.2
1. 2-4 เม.ย. 61 พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา
2. 17-19 เม.ย. 61 พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา
3. 20,23-24 เม.ย. 61 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเหตุ นักศึกษาคนใด จะขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมให้ติดต่อฝ่ายวิชาการได้ภายในเดือนเมษายน 2561 นี้