ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น

รางวัลเด็กดีเด่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับ
นายธนชัย ห้วยระหาญ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น ในงานวันเด็กแห่งชาติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*