ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

ลูกเสือจิตอาสา

ลูกเสือจิตอาสา_๑๗๑๐๒๕_0005

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*