ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

เพลงประจำวิทยาลัย

ราชบุรีบริหารธุรกิจประสิทธิ์วิทยามหาศาล เรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นเด่นตระกาล
ความรู้สร้างตำนานกล่าวขานกัน คุณธรรมนำวิถีให้ดีเด่น ดำรงตนเป็นคนดีศรีสยาม
คุณวุฒิจุดประกายความงดงาม วิชาการเลิศล้ำ นำปัญญา
คุณภาพซาบซึ้งในดวงจิต ทุกชีวิตดำเนินไปไม่กังขา
ใช้ชีวิตในสังคมสมอุรา คือปรัชญาดำรงตนเป็นคนดี
ฟ้าขาวงามเด่นเป็นสง่าล้ำเลอค่าดุจเพชรงามอร่ามศรี
สร้างชีวิตเยาวชนทุกคนมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีสู่สากล