ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

ติดต่อวิทยาลัย

ที่ตั้ง 150 ถนนไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032-337147 , 032-327394 , 032-321447 , 032-325497
Fax. 032-325498 ต่อ 102