ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC
38600389_1742970079132110_764203436487999488_o กิจกรรม

ปลูกป่า

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ ร่วมกันปลูกป่า ในกิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคนสร้างชาติ เ…

37743368_1722445001184618_4285144083023790080_o กิจกรรม

กิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐

พิธีเปิดกิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 ณ อาคาร 8 ชั้น 6 วิทยาลัยเทคโนโลย…

37357224_1714688341960284_7092039600486481920_o กิจกรรม

ลูกเสือจิตอาสา

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 19 ก…

35922653_1673271742768611_5611875423676792832_o กิจกรรม

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 ค…