Ratchaburi Business Administration College
 
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document
     เกี่ยวกับโรงเรียน
     คณะผู้บริหาร

 

โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียวกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการขำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษา แล้ว 2 ปี ขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888 new


โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจกำลังเปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 new


ขออแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รบธ. ทุกท่าน ที่ได้รับเหรียญรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 25


   เรื่อง :
  ปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้น ปวส1 ประจำปีการศึกษา 2554

   เรื่อง :
  กิจกรรมรับน้อง ปวช1 และ ปวส1 ประจำปีการศึกาษา 2554

   เรื่อง :
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

   เรื่อง :
  ปฐมนิเทศระดับชั้น ปวช 1 ปีการศึกษา 2554

web page hit counter
 
Untitled Document
ปฏิทิน/กิจกรรม
เว็บรุ่น
การสมัครเรียน
E-Learning
รวมภาพกิจกรรม
ศูนย์วิทย์ฯ กาญจนบุรี
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ