- วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ

- โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี